KOMPLEKSOWA REJESTRACJA POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY / ZABYTKOWYCH

Na czym to polega:

  • Przeprowadzamy oględziny sprowadzonego pojazdu przez Certyfikowanego Rzeczoznawcę,
  • Wykonujemy rynkowe wyceny wartości – dla pojazdu uszkodzonego,
  • Przygotowujemy dokumenty do opłacenia/ zwolnienia z podatku akcyzowego (AKC-U) dla pojazdów uszkodzonych, kolekcjonerskich, zabytkowych,
  • Dostarczamy dokumenty do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego,
  • Organizujemy badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów,
  • Przygotowujemy dokumenty do wpisu do ewidencji zabytków ruchomych techniki u Konserwatora Zabytków – dla pojazdu zabytkowego,
  • Wykonujemy rejestrację w Wydziale Komunikacji na podstawie upoważnień,
  • Organizujemy ubezpieczenie OC,
  • Odbieramy i dostarczamy tablice rejestracyjne.

Koszt usługi wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu pracy (od 1 000 zł netto dla pojazdu sprowadzonego nieuszkodzonego do 2 000 zł netto dla pojazdu zabytkowego).