Rejestracja pojazdu zabytkowego

Czym dokładnie jest pojazd zabytkowy?

Pojazd zabytkowy to taki, który ma co najmniej 30 lat i nie jest produkowany w modelu od co najmniej 15 lat. Posiadania minimum 75% zachowanych części oryginalnych, w tym głównie podzespoły. Jeżeli jesteś właścicielem takiego pojazdu i chcesz włączyć go do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków w celu uzyskania „żółtych tablic”, zgłoś się do mnie, zajmę się wszystkim.

W zakresie rejestracji samochodu zabytkowego oferuję:

  • sporządzenie opinii oceny stanu technicznego samochodu zabytkowego
  • wypełnienie karty ewidencji ruchomych zabytków techniki tzw. „Białej Karty
  • sporządzenie wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
  • sporządzenie wniosku o wpis do ewidencji i dostarczenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kompletu dokumentów

Każdy dokument sporządzany są w 3 egzemplarzach.
Łączny koszt sporządzenia kompletnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania „żółtych tablic”: 800-1 000 zł brutto i zależy od egzotyczności pojazdu.
Istnieje również możliwość rejestracji samochodu zabytkowego nieposiadającego dokumentów, więcej informacji udzielę telefonicznie.